Ajar Boso Jowo

3

Posted on 17 November, 2011 by

Silahkan Like Bisikan kebangsaan di Facebook , untuk informasi terbaru tentang blog ini.

Jebul nulis nganggo boso jowo kuwi angel tenan, ora koyo yen ngomong mbendinane. Iki lagi nulis boso jowo nganggo aksoro latin, opo maneh nulis jowo nganggo aksoro jowo. Blas ra iso. Sak elingku aku nulis aksoro jowo nem belas tahun kepungkur, tahun sewu sangagatus sangangpuluh enem. Bar kuwi blas ra tau nulis aksoro jowo.

Dino iki aku kepengin crito bab boso jowo ing jawa tengah. Jebul ing jawa tengah wae, boso jowo kuwi ora podho. Contone, boso jowone Ketela Pohon kuwi bedo antarane daerah. Ing Nggrobogan kuwi jenenge Sapah. Ing daerah Solo diarani pohung. Ono maneh ukoro Lahpo kuwi bosone wong Nggrobogan, yen wong Solo diarani Ngopo?. Contone ono ing ukoro Kowe lagi Lahpo?. Kuwi artine podo karo kowe lagi ngopo?.  Dadi pancen boso jowo kuwi akeh variasine.

Ringkese boso jowone wong sing ono jawa tengah bagian etan umpamane daerah Karanganyar kuwi iso bener bener bedo karo boso jowo ing bagian kulon, umpamane brebes lan sapanunggalane. Kabeh kuwi kanggoku malah iso diarani kekayaan budaya wong jowo sing kudu diuri uri. Lha kepriye carane nguri uri kabudayan jowo sing wujud boso jowo. Carane,yo kuwi nganggo boso jowo saben ndinane. Iso liwat omongan opo liwat tulisan.

Nanging pancen ora gampang nguri uri kabudayan jowo sing wujud boso jowo kuwi mau. Liwat omongan wae angel opo maneh liwat tulisan.

Pancen wong jowo awit ndisik ora akeh sing seneng nulis. Jaman mbiyen, ora akeh poro sesepuh sing nulis tulisan nganggo bentuk narasi koyo boso indonesia. Wong wong mbiyen biasane nggawe tulisan bentuke tembang macapat. Umpamane mijil. Maskumambang, dandanggula, megatruh, pocung. Nanging kudu diakoni yen tembang tembang kuwi mau isine budi pekerti lan ajaran kaapikan sing kudu dilakoni menungso.

Budoyo nulis nganggo bentuk narasi kuwi ketoke diwiwiti sakwise ono boso indonesia. Ing jaman perang musuh londo, iyo ora akeh tulisan tulisan.

Pancen yen boso ngoko isih akeh wong jowo sing nganggo. Nanging yen boso kromo alus utowo kromo inggil wis jarang sing iso, opomaneh generasi nom. Wong tuwo saiki yo soyo sithik sing ngajari anake boso kromo. Malah podo seneng ngajari anake nganggo boso indonesia. Sakbenere yo ra popo, wong boso Indonesia kuwi boso nasional. Nanging sakliane ngajari boso Indonesia yo yen iso ngajari boso kromo inggil.

Yo pokoke ojo nganti boso jowo kuwi punah soko bumi indonesia khususe bumi jowo. Yen dudu awake dewe sing nguri-uri budoyo jowo sopomaneh sing bakal nguri-uri.

 

comments

Response to Ajar Boso Jowo

  1. Q-thrynx

    sedikit tips… sering baca-baca media berbahasa jawa dulu… paling tidak ngerti dengan penggunaan huruf ‘a’ dan ‘o’ yang agak rancu di penulisan huruf latin… misalnya ‘basa’ atau ‘boso’ yang lebih pas, dll…
    Q-thrynx recently posted..Virus formatMy Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

arif.rahmawan located at 511/67 Huynh Van Banh , Ho Chi Minh, VN . Reviewed by 34 customers rated: 4 / 5